Lastige Portretten

'Pas als we onze verhalen met elkaar delen,
komen we verder dan oordelen'.

Rosita Steenbeek


 • Stacks Image 279
 • Stacks Image 277
 • Stacks Image 283
 • Stacks Image 270
 • Stacks Image 298
 • Stacks Image 330
 • Stacks Image 281
 • Stacks Image 285
 • Stacks Image 266
 • Stacks Image 300
 • Stacks Image 296
 • Stacks Image 323
 • Stacks Image 336
 • Stacks Image 350
 • Stacks Image 354
 • Stacks Image 425
 • Stacks Image 373
 • Stacks Image 338
 • Stacks Image 358
 • Stacks Image 367
 • Stacks Image 376
 • Stacks Image 379
 • Stacks Image 427
 • Stacks Image 411
 • Stacks Image 414
 • Stacks Image 417

Een serie 'Lastige Portretten'

Lastige Portretten nodigt mensen (60+) uit om voor de camera hun persoonlijke verhaal te vertellen. Vele deelnemers kleur(d)en Eindhoven mede zoals het nu is. Het resultaat is een beelddocument dat ruim een halve eeuw belicht.

Lastige Portretten toont de weg die mensen nemen in voor- en tegenspoed. En ja, voor deelnemers is het (soms) lastig om hun verhaal te doen zonder rechtstreeks ondervraagd te worden. Het levert inspirerende verhalen op die jong en oud raken.

Bob Heijligers
Wally Rijks
Ron Strik
Tinus Kanters
Lex Grote
Frans van Och
Frans Dillen
Jo Segers
Toon van Gestel
Harry van Hoof
Ed Creemers
Toon Jansen
Fred Huijbregts
Jan Ensink

Jan-Peter van Opheusden
Nel Saes
Guus Baten
Peter Thoben
Fons Linders
Cor Verbaant
Peter Termeer
Jan Wils
Cees-Rein vd Hoogenband
Perry van den Eertwegh
Peer Retera
Munne
Peer van Mol
Cornelis le Mair

Jan van de Loo
Mario van Erp
Arie van Rangelrooij
Piet Goevaers sr
Hans Sanders
Harry Thomasse
Geert Tiersma
Chiel de Bok
Chris Aelberts
Karel van de Kuinder
Flip Raap
Jos Rooijakkers
Peter Snijders

Voor de camera verschenen tot op heden:


… en binnenkort:

Leidy van Eeghem
Bertus Borgers
Hans Robertus
Peter van den Baar
Jan Spoorenberg
René Frencken
Maarten Otten
Mons de Goede


Voor een korte impressie van de interviews
vraag het wachtwoord aan van de showreel:

De Stille Generatie

Geboren tussen 1930 - 1945.
In het jaar 2020 de leeftijd van 75 tot 90 jaar.

Deze generatie heet stille generatie omdat zij, net zoals de babyboomers, ook recht had om in opstand te kunnen komen, maar dat nooit gedaan heeft.
Na de tweede wereldoorlog waren wederopbouw en economisch herstel concrete idealen. De vorderingen in die richting gingen moeizaam en vrij traag. Wat bereikt werd was duidelijk zichtbaar. Je kreeg niets cadeau. De jaren 1955-1965 brachten een economische hausse van ongekende hoogte. De stille generatie kon hiervan profiteren op het moment waarop zij de arbeidsmarkt betrad. Kenmerkend is dat deze groep materialistischer is ingesteld maar nog wel de traditionele waarden van de vooroorlogse generatie koestert (conventioneel). Belangrijk is om vooral niet achterop te raken, ook niet als senior. Deze generatie is vroeg begonnen met werken, laag opgeleid. Ze hebben vaak niet de opleiding gevolgd die men wilde.
Zelfstandigheid en persoonlijke vrijheid zijn erg belangrijk voor deze groep, ook kijkend naar de toekomst. Deze ouderen willen dan ook zeker niet als ouderen aangesproken worden. Overigens zijn dit wel de verraste overlevenden (ze hadden nooit gedacht dat ze nog jaren te leven hebben). Ze voelen zich aangesproken door positieve marktbenadering. Levenslust is typerend.

Bron: Encyclo

De Protest Generatie

Geboren tussen 1946 - 1955.
In het jaar 2020 de leeftijd van 65 tot 74 jaar.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn in ons land bijna 14 miljoen kinderen geboren. In de periode 1946–1955 waren het er 2,4 miljoen. Hen rekenen we tot de generatie van de babyboom. Het niveau van geboorten in ons land is tot het einde van de jaren zestig hoog gebleven. De naoorlogse Nederlandse bevolkingsgroei is uniek in West-Europa. De gevolgen van die enorme geboortegolf waren verreikend: overvolle lagere scholen in de jaren vijftig, een grote toestroom naar de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs in de jaren zestig, grote bouwinspanningen in de jaren zeventig, en vanaf 2011 een verhoogde toename van 65-jarigen. De eersten van de lichting babyboomers van 1946 hebben in maart en april 2011 hun AOW-uitkering gekregen. De huidige 55- tot 65-jarigen zijn relatief laag opgeleid vergeleken met jongere generaties: niet meer dan een kwart is hoogopgeleid. Ouderen zijn wel relatief welvarend. Zij zitten aan de top van hun carrière, hebben relatief hoge inkomens en grote vermogens. De komende jaren komen er in Nederland jaarlijks ruim 200 duizend nieuwe 65-jarigen bij. De groep 65-plussers neemt overigens niet met dat aantal toe, want er emigreren of overlijden ook 65-plussers. Ze mogen een relatief lange levensavond verwachten. Een man, geboren in 1946, die de 65e verjaardag haalt, heeft nog een levensverwachting van negentien jaren. Het is duidelijk dat de economie in de komende jaren sterker dan nu in het teken zal staan van dienstverlening en zorg.

Bron: CBS


De introductie van 'Een serie Lastige Portretten'
is naar verwachting in het voorjaar van 2020.


Lastige Portretten is een productie van: